Privacyverklaring

Verschillende onderwerpen worden in deze privacyverklaring aangestipt:

 • Welke gegevens verzamelen we?
 • Hoe verzamelen we je gegevens?
 • Hoe zullen we je gegevens gebruiken?
 • Hoe slaan we jouw gegevens op?
 • Hoe gebruiken we jouw gegevens voor marketing doeleinden?
 • Wat zijn jouw gegevensbeschermings rechten?
 • Wat zijn cookies?
 • Hoe gebruiken we cookies?
 • Wat voor soort type cookies gebruiken we?
 • Hoe beheren we jouw cookies?
 • Privacyverklaring van andere websites
 • Veranderingen aan deze privacyverklaring
 • Hoe kun je contact met ons opnemen?
 • Hoe kun je contact opnemen met de toepasselijke autoriteiten?

Welke gegevens verzamelen we?

De Blauwe Boon verzamelt de volgende gegevens:

 • Informatie over jouw computer en over je bezoeken naar en het gebruik van onze website (dit is informatie over je browser, IP adres, je algemene locatie zoals deze wordt bepaald door je IP adres en wordt voorzien door je browser, de site waar je vandaan komt voorafgaand aan je bezoek aan onze website, en de links die je volgt nadat je onze website hebt bezocht). Deze informatie wordt ook verzameld door cookies.
 • Als je je registreert voor nieuwsbrieven (de gegevens omvatten ook je naam, email adres, en alle andere details waar wij om vragen en waarin jij vrijwillig voorziet).
 • Als je activiteiten verricht op onze website (bijvoorbeeld als je koffie koopt, registreren we welke koffie dat is etc.), zullen we mogelijk je naam, adresgegevens en contact gegevens verzamelen. Daarnaast zullen we mogelijk details over je abonnement op onze diensten verzamelen, naast andere informatie die wordt verzameld door Facebook en Google en door deze partijen aan ons wordt doorgezet.

Hoe verzamelen we je gegevens?

Jij voorziet de Blauwe Boon direct van de meeste gegevens die wij verzamelen. We verzamelen en verwerken je gegevens wanneer je:

 • Je je als klant online registreert op onze website en een order plaatst voor één van onze koffies.
 • Je onze website gebruikt of bekijkt met gebruik van de cookies van je browser.
 • De Blauwe Boon mag ook gegevens indirect ontvangen van de volgende bronnen: Facebook, Whatsapp en Google Analytics.

Hoe zullen we je gegevens gebruiken?

De Blauwe Boon verzamelt je gegevens zodat we:

 • Je order kunnen verwerken en je account kunnen beheren.
 • Je kunnen e-mailen met speciale aanbiedingen over nieuwe koffies en andere producten waarvan we denken dat je het leuk zou vinden.
 • De Blauwe Boon jou een product en dienst kan aanbieden wat beter bij jouw wensen past, door de wensen van ons consumenten bestand te analyseren.

Hoe slaan we jouw gegevens op?

De Blauwe Boon slaat jouw gegevens veilig op middels een externe data opslag provider.

De Blauwe Boon zal je gegevens zo lang bewaren als wij nodig achten voor het doel waarvoor persoonlijke gegevens verwerkt worden. Wanneer deze tijdsperiode is verstreken, zullen we je gegevens verwijderen.

Hoe gebruiken we je gegevens voor marketing doeleinden?

De Blauwe Boon wil je graag informatie toesturen over nieuwe producten, waarvan wij denken dat je het misschien leuk zou vinden.

Wanneer je akkoord bent gegaan met het ontvangen van marketing, kun je je altijd hiervoor uitschrijven op een later moment.

Je hebt het recht om op elk moment de Blauwe Boon te vragen te stoppen contact met je te zoeken in het licht van marketing doeleinden.

Als je niet langer wenst gecontacteerd te worden voor marketing doeleinden, stuur ons dan even een berichtje.

Wat zijn je gegevens beschermingsrechten?

De Blauwe Boon wil ervan verzekerd zijn dat je je volledig bewust bent van al je gegevens beschermingsrechten. Elke gebruiker heeft de volgende rechten:

 1. Het recht op toegang – Je hebt het recht om de Blauwe Boon te vragen kopieën van jouw persoonlijke gegevens te verschaffen. We kunnen je een om een bijdrage vragen om je van deze dienst te voorzien.
 2. Het recht op rectificatie – Je hebt het recht om de Blauwe Boon te vragen alle informatie waarvan jij gelooft dat deze incorrect is, te corrigeren. Je hebt ook het recht om de Blauwe Boon te verzoeken informatie te voltooien waarvan jij van mening bent dat deze incompleet is.
 3. Het recht op het wissen van jouw gegevens – Je hebt het recht om de Blauwe Boon te verzoeken jouw persoonlijke gegevens te wissen, onder bepaalde voorwaarden.
 4. Het recht om gegevens verwerking te beperken – Je hebt het recht om de Blauwe Boon te verzoeken het verwerken van jouw persoonlijke gegevens te beperken, onder bepaalde voorwaarden.
 5. Het recht je te verzetten tegen gegevensverwerking – Je hebt het bezwaar te maken tegen dat de Blauwe Boon je persoonlijke gegevens verwerkt, onder bepaalde voorwaarden.
 6. Het recht op gegevensportabiliteit – Je hebt het recht de Blauwe Boon te verzoeken de gegevens die wij hebben verzameld over te zetten naar een andere organisatie, of direct naar jou, onder bepaalde voorwaarden.

Als je een verzoek in dient, hebben wij één maand om op je te reageren. Als je één van deze rechten wilt uitoefenen, dan kun je contact opnemen met de Blauwe Boon per e-mail: koffie@deblauweboon.nl

Cookies

Cookies zijn tekst bestanden die worden geplaatst op je computer om standaard internet log informatie te verzamelen en informatie over je bezoek gedrag. Als je onze website bezoekt, mogen we automatisch informatie van je verzamelen middels de cookies of door gebruik van soortgelijke technologie.

Meer weten over wat cookies zijn? Bezoek https://www.consuwijzer.nl/veilig-online/cookies

Hoe gebruiken we cookies?

De Blauwe Boon gebruikt cookies op verschillende manier om jouw ervaring met onze website te verbeteren, daar onder ook begrepen:

 • Je ingelogd te houden;
 • Te begrijpen hoe je onze website gebruikt;
 • En problemen te identificeren die je mogelijk zou kunnen tegenkomen gedurende je user experience.

Wat voor soorten cookies gebruiken we?

Er zijn verschillende soorten cookies, echter gebruikt onze website de volgende functionele cookies:

De Blauwe Boon gebruikt deze cookies zodat we je herkennen als je onze website bezoekt en je bij vorige bezoeken geselecteerde voorkeuren kunnen onthouden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen inhouden dat we onthouden welke taal je voorkeur heeft bij navigatie van onze website en op welke locatie je je bevindt. De Blauwe Boon gebruikt een mix van eerste-partij en derde-partij cookies. Eerste-partij cookies worden opgeslagen door ons domein (de website) bij een direct bezoek. Derde-partij cookies worden gecreëerd door andere domeinen (websites) dan degene die je direct bezoekt, vandaar de naam derde-partij.

Hoe je je cookies kan beheren

Je kan je browser zo instellen opdat deze geen cookies accepteert, en de volgende website legt uit hoe je cookies van je browser kunt verwijderen: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl

Echter, in een paar gevallen, zullen enkele van onze website functionaliteiten niet functioneren wanneer je er voor kiest je browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert.

Privacyverklaring van andere websites

De website van de Blauwe Boon bevat links naar andere websites. Onze privacyverklaring is slechts van toepassing op onze eigen website en haar functionaliteiten, dus wanneer je een link volgt naar een andere website, zal de privacyverklaring van de website waarop je na het volgen van die link op terecht komt, van toepassing zijn.

Veranderingen aan onze privacyverklaring

De Blauwe Boon herziet haar privacyverklaring regelmatig en plaatst de herziene versies op onze webpagina. Onze privacyverklaring, zoals te lezen valt in dit document, werd voor het laatst geüpdatet op 15 februari 2022.

Hoe kun je contact met ons opnemen?

Mocht je vragen hebben over de privacyverklaring, de gegevens die wij opslaan, of als je je wil beroepen op één van je gegevensbeschermingsrechten, schroom dan niet contact met ons op te nemen.

Email: koffie@deblauweboon.nl

Hoe je contact kunt opnemen met de toepasselijke autoriteit

Mocht je een klacht in willen dienen of als je van mening bent dat de Blauwe Boon jouw zorgen niet naar tevredenheid heeft geadresseerd, dan kun je contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteit door contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Adresgegevens:
Autoriteit Persoonsgegevens
PO Box 93374
2509 AJ DEN HAAG
Tel: (+31) – (0)70 – 888 85 00